El Festival Sense Portes

El Festival Sense Portes va néixer amb la voluntat d’acostar la cultura a les persones de manera oberta i sense barreres per accedir-hi. Per això és sense portes.

 

El Festival Sense Portes pretén ser un festival obert en el qual les companyies d’arts de carrer vinguin a presentar les seves propostes dins l’espai urbà de la vila d’Argentona.

Mirem de ser feliços gaudint de la cultura i de les arts de carrer, sense lligams i amb la mirada oberta, en definitiva, sense portes.

El Festival Sense Portes és, doncs, un festival pensat també per al públic, un públic actiu i participatiu entre si i amb els espectacles.

 

El Festival Sense Portes té una voluntat clarament pedagògica. La cultura és educació i formació en tant que transforma les persones i les implica en els valors de la construcció compartida i la participació activa. Tot amb un objectiu bàsic: educar un públic crític, ciutadans conscients de la seva capacitat de transformar la realitat per construir una vida i un món millors. El Festival Sense Portes va néixer amb la voluntat d’acostar la cultura a les persones de manera oberta i sense barreres per accedir-hi.