El Festival

El Festival Sense Portes va néixer amb la voluntat d’apropar la cultura a les persones de manera oberta i sense barreres per a accedir-hi gràcies . Per això és sense portes.

 

El Festival Sense Portes pretén ser un festival obert on les companyies d’arts de carrer vinguin a presentar les seves propostes dins l’espai urbà de la Vila d’Argentona.

 

Durant el Festival el públic podrà accedir lliurement a tots els espectacles i votar el premi del públic Premi Pom d’Or que el Festival atorgarà a l’acabament d’aquest.

 

El Festival Sense Portes vol ser un espai obert, no només a les companyies, sinó al públic assistent. Aquest descobrirà propostes d’arts de carrer -sovint per sorpresa-, tot passejant pels carrers de la vila.

El Festival Sense Portes és, doncs, un Festival pensat també pel públic, un públic actiu i participatiu entre ell mateix i els diferents espectacles.

 

El Festival Sense Portes té una voluntat clarament pedagògica. La cultura és educació i formació en tant que transforma les persones i les implica en el valors de la construcció compartida i la participació activa. Tot amb un objectiu bàsic: educar un públic crític, ciutadans conscients de la seva capacitat de transformar la realitat per construir una vida i un món millors. El Festival Sense Portes va néixer amb la voluntat d’apropar la cultura a les persones de manera oberta i sense barreres per a accedir-hi.

Cartell de la 7ena edició del Festival Sense Portes. Any 2019
Cartell de la 7ena edició del Festival Sense Portes. Any 2019