Mesures covid

Les mesures de seguretat i higiene, establertes per evitar la propagació de la malaltia covid-19, seran excepcionals i seguiran els protocols establerts per l’administració corresponent. Es compliran els requisits bàsics de neteja de mans, distanciament i ús obligatori de la mascareta. Es comptarà amb tots els mitjans i equips de neteja corresponents per desinfectar tant l’espai escènic com el que ocupa el públic.

MESURES COVID-19 DEL FESTIVAL

L’aforament dels espectacles serà limitat prèvia demanda d’invitacions a través del web del festival. Les entrades gratuïtes estaran disponibles a partir del 2 de novembre.

Es limitarà l’aforament de públic per poder garantir la distància mínima requerida entre les persones, segons la normativa vigent.

Es disposaran els seients de manera que es garanteixi la distància mínima requerida entre les persones, segons la normativa vigent.

Per poder garantir el control de l’aforament, únicament es podrà assistir a l’espectacle havent obtingut les invitacions corresponents, prèviament, mitjançant el nostre web i aportant la invitació en el moment d’accedir al recinte.

Els espais comuns del recinte del festival oberts al públic (grades, cadires, serveis, accessos…) es desinfectaran abans de cada sessió.

S’adequaran i delimitaran zones separades per evitar el contacte i garantir una distància de seguretat adequada entre les diferents companyies d’artistes, el personal de l’organització, el personal tècnic i el públic assistent.

Als espais del festival s’habilitaran punts amb dispensadors de gel hidroalcohòlic.

L’accés i el desallotjament dels espais es farà de manera esglaonada i amb la supervisió del personal de control d’accés i d’acomodació per garantir la distància de seguretat.

El personal de control d’accés desinfectarà les mans i prendrà la temperatura de totes les persones que acudeixin al festival.

El festival és un espai lliure de fums. No es podrà fumar a cap dels espais.

MESURES COVID-19 INDIVIDUALS

L’ús de la mascareta és obligatori per a totes les persones i en tots els espais del festival. Fes-ne un ús correcte en tot moment.

Respecta la distància de seguretat de 1,5 metres entre les persones en tot moment.

Sigues responsable i respecta la distància de seguretat entre grups, mantenint-te en la teva bombolla de convivència o ampliada.

Segueix la senyalització i contacta amb el personal de l’organització davant qualsevol incidència o consulta.

No oblidis la importància de la higiene de mans. Utilitza els dispensadors posats a la teva disposició.

L’accés i el desallotjament dels espais es farà de manera esglaonada. Caldrà seguir sempre les senyalitzacions i indicacions del personal de control d’accés i d’acomodació.

Serà necessari arribar als accessos al recinte amb un mínim de 15 minuts d’antelació per facilitar l’entrada esglaonada i evitar aglomeracions.

Et recomanem portar l’entrada descarregada al mòbil per evitar al màxim el contacte amb paper.

Un cop accedeixis a l’espai no podràs sortir-ne fins que s’acabi l’espectacle, excepte per força major. Consulta amb el personal de l’organització.

Retira els residus que generis per facilitar la desinfecció dels espais i evitar contactes a terceres persones.

Si penses que pots tenir símptomes de covid-19 o has estat en contacte amb algú diagnosticat, queda’t a casa.